Zákaznícka pomoc

info@zlavynasluzby.sk
0944 941 514

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás a vašu spokojnosť.

Pracovná doba

pondelok až piatok od 8.30 do 16.30

Cookies


Informácie o používaní súborov cookies na portáli zlavynasluzby.sk

Článok I
Základné ustanovenia

1. Jednotlivé stránky portálu zlavynasluzby.sk (ďalej len „portál“) používajú súbory cookies za účelom zabezpečenia kvalitných služieb. Používaním portálu a odsúhlasením používania cookies na bannery, vyjadruje užívateľ súhlas s používaním cookies a týmito informáciami o používaní súborov cookies.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

1.Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť:

Obchodné meno:      Anesis s.r.o.

Registrácia:           spol. zap. v Obchodnom registri OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 91972/B

Sídlo:                      Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď

Zast.:                      František Franko, konateľ

IČO:                        47 379 383

DIČ:                        2023858364

IČ DPH:                  Nie je platcom DPH

E-mail:                    info@zlavynasluzby.sk

Tel.:                        +421 944 941 514

2. Súbormi cookies sú mikrodáta (malé textové súbory) vytvorené komunikáciou medzi touto internetovou stránkou a prehliadačom. Server, na ktorom je uložená táto internetová stránka, pri komunikácii s užívateľom prostredníctvom prehliadača vytvorí súbor, ktorý sa uloží do jeho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Pri opätovnej návšteve internetovej stránky prehliadač načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť tejto internetovej stránke.

Článok III
Účel používania cookies

1. Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb a prispôsobovania ich záujmom užívateľov.

2. Súbory cookies prevádzkovateľ anonymne zbiera najmä za týmto účelom:
a) zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o prístupe a správaní užívateľov na portáli,
b) rozpoznať užívateľa a zjednodušiť mu používanie portálu pri opätovnej návšteve,
c) poskytnúť užívateľovi informácie z okruhu jeho záujmov a potrieb,
d) odporúčať služby, ktoré zodpovedajú záujmom a potrebám užívateľa,
e) monitorovať správne fungovanie portálu,
f) skvalitňovať služby poskytované prevádzkovateľom. 

Článok IV
Druhy používaných súborov cookies

1. Z časového hľadiska prevádzkovateľ používa dočasné a trvalé cookie.
a) Dočasné cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa počas celej doby návštevy portálu až do jeho opustenia.
b) Trvalé cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa až do uplynutia platnosti alebo do manuálneho vymazania.

2. Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:
a) Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie portálu (napr. prihlasovacie údaje);
b) Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých je možné analyzovať správanie užívateľa na portáli (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
c) Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých je možné skvalitniť funkčnosť portálu tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby už boli užívateľovi ponúknuté.
d) Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh záujmov a potrieb užívateľa a na základe toho mu ponúknuť relevantné služby.

Článok V
Zmena nastavenia súborov cookies

1. Súbory cookies používané portálom si môže užívateľ nastaviť, príp. zmeniť vo svojom internetovom prehliadači.

2. Nastavenie súborov cookies môže byť zmenené najmä tak, aby sa zabránilo automatickému fungovaniu súborov cookies alebo aby bol užívateľ informovaný o každom uložení súboru cookies do jeho zariadenia.

3. Prevádzkovateľ prípadné zmeny nastavenia súborov cookies akceptuje. Užívateľ by však mal zobrať do úvahy, že zmenou niektorých nastavení súborov cookies, môže mať dopad na celkovú funkčnosť a kvalitu portálu. 

 

 

TOP